Електронна приймальня
ТЕРНОПІЛЬСЬКА
ОБЛАСНА РАДА
Офіційний сайт Тернопільської обласної ради
Для людей з вадами зору Звичайна версія сайту
ПОШУК НА САЙТІ | КОНТАКТИ | КАБІНЕТ
вул. Грушевського 8, м. Тернопіль, 46000
телефон: (0352) 43-11-16
факс: (0352) 52-21-05
e-mail: ovm@reg-adm.gov.te.ua
ВАЖЛИВО
ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН РЕГЛАМЕНТ ОБЛАСНОЇ РАДИ ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ ПРАВОВА ДОПОМОГА ОБЛАСНИЙ КОНКУРС ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКІ ПРИЙМАЛЬНІ ДЕПУТАТІВ ДІЮЧІ ОБЛАСНІ ПРОГРАМИ ІНФОРМУЄ ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНІ ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ І ГРАНТИ ЗВІТИ ПРО РОБОТУ ДЕПУТАТІВ У 2016-2018 РОКАХ ЗВІТИ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ ПРО РОБОТУ ЗА РІК
НАШ КРАЙ
НАШ КРАЙ ТЕРНОПІЛЬЩИНА. ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ СЛОВНИК ДЕРЖАВРНА ПРОГРАМА «ВЛАСНИЙ ДІМ» ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ АСОЦІАЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ "РАДИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ" (СТАТУТ, ПЕРЕЛІК)
КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ОСВІТА СІМ’Я ТА МОЛОДЬ ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я КУЛЬТУРА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДРУКАРНІ, ВИДАВНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВА, ФІРМИ ПРОФІЛАКТИЧНА ДЕЗИНФЕКЦІЯ АПТЕЧНА МЕРЕЖА
РАДА
ОН-ЛАЙН
ДОКУМЕНТИ
АРХІВ
Погода у Тернополі

вологість:
тиск:
вітер:

25.10.2017

Юним – про старовину

http://www.kogpi.edu.te.ua/ 


Вчена рада Кременецької гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка рекомендувала до друку навчально-методичний посібник доктора історичних наук, доцента кафедри української філології та суспільних дисциплін Ірини Скакальської ”Археологія“. Книга призначена тим, хто вивчає археологію, історію, краєзнавство, насамперед студентам спеціальності ”Історія“ нашої академії. Рецензували роботу нашого науковця доктор історичних наук, професор Східноєвропейського НУ ім. Лесі Українки Оксана Каліщук і кандидат історичних наук, колега автора по кафедрі, кандидат історичних наук, доцент Олександр Соловей.
Посібник містить програму навчального курсу ”Археологія“ з визначенням знань та вмінь студентів, їх інтегральних, загальних і спеціальних компетентностей. Змістове наповнення навчальної дисципліни висвітлюється у восьми темах, розподілених на два модулі. Автор визначає сутність і значення археології таким чином: важливою є не сама археологічна знахідка, а наукова інформація, яку вона несе. Виклад матеріалу здійснюється у форматі методичних вказівок і рекомендацій з обов’язковим тлумаченням спеціальних термінів і понять, де, як і в інших випадках, вказуються літературні джерела таких тлумачень. Останнє ефективно сприяє формуванню у студентів навиків історичного наукового пошуку.
Практично в кожну тему ”вкраплені“ методичні знахідки у формі цитат конкретного змісту, запитань-вказівок, що спрямовують увагу студента на певний сектор навчального матеріалу, акцентів-зауважень щодо окремих повідомлень або інформаційних даних, змістових таблиць із вказівкою їх літературного джерела, доручень-рекомендацій щодо самостійного наукового пошуку у визначених тематичних напрямках, інформаційних додатків до лекцій, компактного формування списку літератури не за алфавітним, а за змістовим принципом (згідно алгоритму висвітлення матеріалу). Позитивом навчально-методичного посібника виступає обґрунтована увага археологічному багатству нашого регіону – Західної України та Волині зокрема.
У посібнику розроблені семінарські заняття з восьми тематичних проблем, передбачених навчальною програмою: предмет, завдання, етапи розвитку археології; населення України в добу палеоліту, мезоліту і неоліту; мідно-бронзовий вік (трипільці); ранній залізний вік (кіммерійці, скіфи, сармати); античні держави Північного Причорномор’я; ранні слов’яни; археологічні пам’ятки Київської Русі та козацьких часів. Передбачено, що на семінарах студенти працюватимуть над відповідним тематичним матеріалом, захищатимуть власні реферативні повідомлення, аналізуватимуть проблемні питання і вирішуватимуть проблемно-творчі завдання. Пропонуються теоретико-практичні квести, робота над науково-літературними джерелами та коментування уривків із художніх творів. Практикуються роботи зображувального характеру, підготовка та проведення віртуальних тематичних екскурсій по відомих археологічних місцях, розробка питань тематичної вікторини і навіть реклами ювелірного виробу княжої доби. Розроблено тести до окремих навчальних тем.
Серед запропонованої тематики індивідуальних навчально-дослідних завдань з археології окремі теми стосуються нашого краю:”Культура раннього залізного віку Волині“, ”Кременеччина у кам’яну добу“. А теми курсових робіт – без винятку ”волинські“: ”Археологічні знахідки Волині за матеріалами Кременецького краєзнавчого музею“, ”Дослідження старожитностей Волині Олександром Цинкаловським“, ”Михайло Кучинко – вчений-археолог Волині“.
Завершується посібник висвітленням вимог до написання та змісту рефератів і курсових робіт, що містять важливе для студентів повідомлення: ”Кращі роботи, в основу яких було покладено експеримент, рекомендуються до захисту у вигляді доповіді на студентській науковій конференції“