Електронна приймальня
ТЕРНОПІЛЬСЬКА
ОБЛАСНА РАДА
Офіційний сайт Тернопільської обласної ради
Для людей з вадами зору Звичайна версія сайту
ПОШУК НА САЙТІ | КОНТАКТИ | КАБІНЕТ
вул. Грушевського 8, м. Тернопіль, 46000
телефон: (0352) 43-11-16
факс: (0352) 52-21-05
e-mail: ovm@reg-adm.gov.te.ua
Погода у Тернополі

вологість:
тиск:
вітер:

05.02.2019

«Професійна освіта: андрагогічний підхід»

За рекомендацією вченої ради Житомирського державного університету ім. Івана Франка та Президії Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» опубліковано колективну монографію «Професійна освіта: андрагогічний підхід», де представлено теоретичні та практичні здобутки науковців різних регіонів України, зокрема обґрунтовано теоретичні засади, методичні та технологічні основи вищої професійної освіти, відображено та проаналізовано ціннісно-орієнтовані моделі професійного розвитку особистості сучасного фахівця.

Автори публікацій наголошують, що андрагогічний підхід дає змогу виокремити ті методи навчання дорослих, які найбільшою мірою підвищують їх мотивацію, забезпечують проблемно-рефлексивний характер навчання, сприяють розвитку професійної компетентності, подоланню негативних тенденцій освіти. Доведено, що якість професійної підготовки та перепідготовки фахівців обумовлена ефективністю впровадження андрагогічного підходу. Андрагогіка, як наука про освіту і навчання дорослих, допомагає студенту-дорослому та викладачеві у процесі навчання опанувати вміннями та навичками з планування, реалізації, оцінювання та корекції процесу свого навчання, визначення його змісту, форм, методів і принципів. Це створює умови для самореалізації людини і підвищення ефективності та результативності її життєдіяльності.

У розділі «Методичні і технологічні основи професійної освіти» опубліковано наукове дослідження науковця кафедри гри на музичних інструментах і вокально-хорових дисциплін Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка, кандидата педагогічних наук Лариси Соляр. Тема її дослідження -  «Методичні аспекти проблеми формування етнокультурної компетентності фахівців музичного мистецтва: андрагогічний підхід». Фахівець висвітлює можливості застосування андрагогічного підходу у професійному розвитку музикознавців і педагогів сфери музичного виховання. Вона робить акцент на методичних аспектах проблематики: на інноваційних етноформах підвищення професійної кваліфікації, серед яких називає етнофотовиставки, етнофотоколажі, флешмоби, етноярмарки, майстер-класи, етноквести, модні фольк-фести, евентформи, етноформи; виокремлює спеціальні методи (етнокейси, інтерв’ю, етнопроект, етнографічний метод, метод «рівний – рівному»), спеціальні прийоми (дослідницький, репродуктивний, театральний), спеціальні засоби (матеріальні та нематеріальні), які використовуються у фольклорних колективах з метою формування етнокультурної компетентності сучасного фахівця. Автор дослідження робить висновок, що суб’єктом формування етнокультурної компетентності є фахівець музичного мистецтва, котрий у процесі професійної діяльності популяризує, відновлює українську народну культуру за допомогою фольклорних колективів.

Розділ «Ціннісно-орієнтовані моделі професійного розвитку особистості сучасного фахівця» містить матеріали аналізу особливостей внутрішньої та зовнішньої моделей міжособистісної взаємодії суб’єктів навчання у системі післядипломної освіти, а також підготовки вчителів до формування смисложиттєвих цінностей у школярів основної та старшої школи. Крім цього, приділено увагу гуманізації виховного середовища закладу вищої освіти. Саме тут представлена наукова стаття члена кафедри гри на музичних інструментах і вокально-хорових дисциплін Кременецької академії Інни Ратинської «Гуманізація виховного середовища вищого навчального закладу у вихованні моральної відповідальності студентів». Автор визначає основні підходи, принципи, аналізує вітчизняну та міжнародну нормативні бази вирішення даної проблематики. У роботі представлена структурно-функціональна модель виховання моральної відповідальності у студентів, виокремлені основні чинники гуманізації виховного середовища, показана роль школи молодого куратора в наданні методичної допомоги організаторам виховних заходів зі студентською молоддю.

В загальному, монографія «Професійна освіта: андрагогічний підхід» містить продуктивні матеріали навчально-методичної та науково-теоретичної діяльності з підвищення рівня професійної компетентності фахівців різного профілю та їх спеціальної підготовки до роботи в умовах ціложиттєвого навчання у контексті андрагогічного підходу.

http://www.kogpi.edu.te.ua